CONTACT
GENERAL AND PRESS
STUDIO@TSUNGYUCHAN.COM
TSUNG YU DESIGN STUDIO 
TSUNG YU CHAN

4F., No.16, Ln. 10, Sec. 3, Shuangshi Rd.
Banqiao Dist., New Taipei City, 22046
Taiwan